Betala din årsavgift här

Anmälan till Grad 7 är öppen

Lördagen den 23:e mars gavs den avslutande Arbetsgraden, stämningsfullt och manande till eftertanke, 190 Bröder deltog. Två nykomlingar i viceintendenteras krets, Jens och Oscar Eliasson, Härolden Ralph Harlid och Kevin Hanson hade dessutom förtjänstfullt bidragit till denna den Fjärde gradens förhöjande, så väl att de blev belönade med Candélaskölden. Ett

Lördagen den 23:e mars innan Fjärde Graden hade OIC, Ordens Informations Collegium, riksmöte. Nästan alla loger var närvarande och diskuterade hur informationsutbyte skall ske mellan logerna. Bla. diskuterades den nya gemensamma kalendern som skall vara till nytta då Bröder i olika loger vill besöka varandra.

Broder Bertil Myhrberg kommer av avgå under året efter många förtjänstfulla år på Kansliet, Tack Broder. Kansliet har två nya kanslister, Bröderna Håkan Rönnqvist och Esko Jensholm, som hälsas välkomna.

I dag var vi några glada Bröder som kuverterade tidningen, vilket innebär att den snart finns hos Dig. Medskickat är även information från Caritas, läs och begrunda, och låt Människokärleken flöda.

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), Sundsvalls PB (1985) och Örebro PB (2017).

Fjärde Graden

Lördagen den 23:e mars gavs den avslutande Arbetsgraden, stämningsfullt och manande till eftertanke, 190 Bröder deltog. Två nykomlingar i viceintendenteras krets, Jens och Oscar Eliasson,

Läs mer »

OIC

Lördagen den 23:e mars innan Fjärde Graden hade OIC, Ordens Informations Collegium, riksmöte. Nästan alla loger var närvarande och diskuterade hur informationsutbyte skall ske mellan

Läs mer »

Kanslinytt

Broder Bertil Myhrberg kommer av avgå under året efter många förtjänstfulla år på Kansliet, Tack Broder. Kansliet har två nya kanslister, Bröderna Håkan Rönnqvist och

Läs mer »

KLANG!

I dag var vi några glada Bröder som kuverterade tidningen, vilket innebär att den snart finns hos Dig. Medskickat är även information från Caritas, läs

Läs mer »

Tredje Graden

Sista lördagen i februari var det traditions- som ritualenlig reception i Grad 3 i Borås Par Bricole. Drygt 230 bröder varav 23 gäster från Moderloge

Läs mer »

Communicando sit amet

Information om våra muntra nöjen, i form e-postutskick, är en viktig del i sällskapets kommunikation med Bröderna. Det gäller förstås även all övrig information som

Läs mer »

PB Arkivet

Ett antal Bröder i våra tre västsvenska loger, Göteborg, Vänersborg och Borås harutvecklat ett modernt och säkert system för medlemsadministration.

Nu är det i gång och våra Bröder testar för fullt de funktioner som är klara idag. Under kommande månader kommer allt fler funktioner att läggas till. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya PB Arkiv de kommande åren.