Nu är anmälan till Barbara öppen!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), Sundsvalls PB (1985) och Örebro PB (2017).

Nu finns det chans att få återuppleva årets Dame Briccoleri (eller få en glimt av vad man missade om man inte var där)!

Sällskapet Par Bricole ger på Södra teatern i Stockholm den 28 och 29 januari 2023 den komiska operan ”Bellman” av wieneroperettens fader Franz von Suppé, och vi i Borås-logen är inbjudna.
Men skynda, erbjudandet gäller bara till 15 november!

Nu är det dags att betala in den årliga medlemsavgiften, och i år kan vi även erbjuda betalning på hemsidan.

För första gången sedan 2019 kunde Borås Par Bricole genomföra fjärde graden.

PB Arkivet

Ett antal Bröder i våra tre västsvenska loger, Göteborg, Vänersborg och Borås harutvecklat ett modernt och säkert system för medlemsadministration.

Nu är det i gång och våra Bröder testar för fullt de funktioner som är klara idag. Under kommande månader kommer allt fler funktioner att läggas till. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya PB Arkiv de kommande åren.