Anmälan till PB IV är öppen

Moderlogen ger Fjärde Graden

Bröder som besöker andra loger

Hemsidan finns nu i mobilversion

Providörerna inom Borås Par Bricole bjuder in till öppet förkalas, där alla bröder som vill umgås under lättsamma former är hjärtligt välkomna!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), Sundsvalls PB (1985) och Örebro PB (2017).

Kansliet anropar

Från onsdagen den 1:a mars gäller ny e-postadress till kansliet: kansliet.boras@parbricole.org Den gamla adressen kommer att under en övergångstid att bevakas. Kanslisterna är desamma, lika

Läs mer »

Tredje Graden

Lördagen den 25:e februari genomfördes Tredje Graden, Detta var det första efter det att Broder Hans Berglund installerats som Styrande Mästare och Roger Carlsson som

Läs mer »

PB Arkivet

Ett antal Bröder i våra tre västsvenska loger, Göteborg, Vänersborg och Borås harutvecklat ett modernt och säkert system för medlemsadministration.

Nu är det i gång och våra Bröder testar för fullt de funktioner som är klara idag. Under kommande månader kommer allt fler funktioner att läggas till. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya PB Arkiv de kommande åren.