Nu är anmälan till PB IV öppen!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), Sundsvalls PB (1985) och Örebro PB (2017).

Providörerna inom Borås Par Bricole bjuder in till öppet förkalas, där alla bröder som vill umgås under lättsamma former är hjärtligt välkomna!

Kapitel och kalas för Överkommendörsgraden gick av stapeln denna gång en fredag för första gången vad i alla fall jag kan minnas.
Till Forum Bricolarum kom det dock inte så många som vanligt, 144 glade Bröder kom dock, inte var de ledsna inte, än så länge, prövningen av de 24 recipienderna hade ju inte påbörjats.

Efter ett antal år med webbadressen boras.parbricole.se, har vi nu gått över till en .org-adress istället.

Det har varit en slingrig bana, vår käre Riddareprelats väg till där han är idag. Detta fick ett 75-tal åhörande Bröder samt kärälskeliga höra då Caritas anordnade en föreläsning/intervju med Robert Lorentzon, domprost i Skara stift.

PB Arkivet

Ett antal Bröder i våra tre västsvenska loger, Göteborg, Vänersborg och Borås harutvecklat ett modernt och säkert system för medlemsadministration.

Nu är det i gång och våra Bröder testar för fullt de funktioner som är klara idag. Under kommande månader kommer allt fler funktioner att läggas till. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya PB Arkiv de kommande åren.