Lördagen de 16:e september hölls den Nionde Graden. En mycket välbesökt reception och efterföljande middag med underhållning. Snittet de sista 10 åren för denna grad har varit drygt ett hundratal Bröder, men denna gång besökte 145 Bröder Forum Bricolarum. Rekordmånga Bröder recipierade till denna grad och det fanns bröder som

Varmt välkommen tillbaka till ett nytt verksamhetsår i Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole.
Nu är det hög tid att betala årsavgift och matrikelstöd för kommande år.

Andra måndagen i augusti var det dags för arbetsårets första PB-möte, åtminstone för KLANG!-redaktören..Trevligt att återse de deltagande Brödernas solbrända anleten, eller var de rostfärgade efter de senaste veckornas envetna regnande? Nåväl, jag lade ingen energi på att ta reda på vilket, för Christian Alçenius, vår ordförande i gruppen startade

Vid Nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni blev Den Bacchanaliska Körenhögtidligt uppmärksammad. Under en blå himmel och i gassande solsken hade massor av människor samlatsi det typiska Boråsvädret för att deltaga i firandet.Huvudnumret vid tillställningen var självklart stunden då Ordförande ochFörsta Koralintendenten för Kören Bengt-Olov Engström Heinooch Tony Thornberg till