Bildgalleri

Sällskapet dokumenterar mycket av vår verksamhet.
Här kan du titta på en del av de bilder som tagits av Borås Par Bricoles lysande Ordensfotografer.