Then
Bacchanaliska
Kören

Borås äldsta och största manskör finns i Borås Par Bricole. Redan från invigningen av Borås Par Bricole, den 5 oktober 1860,var sången ett viktigt inslag.

Någon manskör hade knappast hunnit bildas, men det fanns redan en sångförening i staden, vars medlemmar till stor del så småningom invaldes i Par Bricole. 1860 blev handlanden C B Björk den förste körledaren i Borås Par Bricole. Fyra år senare tillträdde fabrikören Charles Palmén, som kom att verka i sitt ämbete i hela 33 år.

Dagens kör har som sin viktigaste uppgift att medverka med sånger vid gradgivningarna samt att underhålla vid måltidskalas, spex och andra PB-evenemang. Varje år i november framträder kören vid Sällskapets välbesökta parentationshögtid i Carolikyrkan och denna minnestund är också öppen för allmänheten. Därutöver medverkar sångare ur kören vid minnesstunder för bortgångna sångarbröder och bemärkta PB-medlemmar. Inom kören står också den s.k. Pensionärs-kören för olika framträdanden även utanför Par Bricole.

Nyare, mycket uppskattade traditioner är körens vårkonsert, där våren välkomnas med traditionella sånger, och den stämningsfulla julkonserten som kören tillsammans med en gästsolist håller runt adventstid. Även dessa konserter är öppna för allmänheten.

Kören har idag ca 60 aktiva medlemmar. För att bli medlem i kören krävs, förutom medlemskap i Par Bricole, en godkänd provsjungning för körledningen samt en aktiv aspiranttid under ett år. Kören övar varje tisdag under arbetsåret, och alla Bröder i Par Bricole är välkomna till en provsjungning. Det kan vara en fördel om man har tidigare körvana.

Kontakta någon av nedanstående ansvariga för mer information.

Koralintendent / Dirigent

Vice Koralintendent / Dirigent