Then
Bacchanaliska
Theatern

Den 5 oktober 1860, vid Borås Par Bricoles invigning, gavs enligt bevarat protokoll ”å den för tillfället till teater apterade tribunen, utaf åtskilliga bröder Bricolister, en scenisk föreställning benämnd Bricolistens mission…”

Detta var den blygsamma starten av den sedermera så framgångsrika Theatern i Borås Par Bricole. Till en början framfördes enklare pjäser och monologer, men under 1880-talet höjdes ambitionerna och regelrätta spex blev frekvent framförda i samband med gradgivningarna. Den förste Theaterdirektören, vice häradshövding G von Zweibergk tillsattes 1896.

Borås Par Bricoles Theater består idag av ett 45-tal Agerande, Deklamerande, Skrivande, Dekorerande och Administrerande Bröder. Theatern repeterar och framför minst ett nyskrivet spex varje arbetsår. Dessutom medverkar Theaterns talanger i ett antal roller under gradgivningar och efterföljande underhållning.

Bröder som önskar medlemskap i Theatern, som agerande och/eller skrivande, rekommenderas att kontakta någon av nedanstående ansvariga.

Teaterdirektör

1:e vice Teaterdirektör

2:e vice Teaterdirektör

3:e vice Teaterdirektör