Then
Bacchanaliska
musiken

Musiken intog redan från den första invigningen den 5 okt 1860 en framträdande roll i Borås Par Bricoles verksamhet. Samma år utsågs också dess förste Direktör, bokhållaren J Blomgren.

Under åren har sedan sådana välkända musikprofiler som Viktor Lundqvist, Ernst Just och Sture Holmgren svarat för dirigentskapet. Par Bricoles orkester består idag av ett 25-tal musiker, representerande samtliga instrumentgrupper. Musiken deltar i de flesta av Sällskapets gradgivningar, både i de ritualbundna ceremonierna, och även i de flesta underhållningarna tillsammans med övriga talanggrenar. 

Par Bricoles orkester har fortlöpande behov av förstärkning. För närvarande söker vi tillskott av stråkmusiker. Om intresse finns, tag kontakt med någon av nedanstående representanter.

Direktör

1:e Vice Direktör

2:e Vice Direktör