Borås Par Bricoles Caritas-grupp

Caritas är latin och betyder människokärlek och är en av de pelare vårt Sällskap vilar på. Syftet med Caritasgruppen är att kunna erbjuda ”stöd till Broder i behov/kris av medvandrande Bröder.”

Att erbjuda samtal vid kort eller långvarig sjukdom. Att försöka vara ett närvarande stöd när livet plötsligt förändras, när någon närstående dör, eller när en viktig sysselsättning försvinner. Caritas-gruppen vill också kunna erbjuda stöd och hjälp för de Bröder som försöker bli fria från någon form av utvecklat beroende, genom kontakter med professionella hjälpare både i och utom gruppen, men framför allt genom medvandrande Bröder som önskar ge sitt medbroderliga stöd.

Caritasgruppen har även till uppgift att sköta Par Bricoles närvaro vid en död Broders begravning samt kondoleanser till anhöriga. Samtliga Bröder skall i möjligaste mån följas till sista vilan av vår Orden som därmed uttrycker sin tacksamhet och hedersbetygelse.

Ett 20-tal Bröder finns aktiva i Caritas-gruppen och kan inte göra allt. När något kommer Caritas till del söker vi finna de Bröder och vänner som finns närmast den Broder som behöver stöd och uppmuntrar dem till detta. Caritas söker så vara en katalysator för Brödra-kärleken vårt Sällskap.
Vid jul, som är den stora gemenskaps-högtiden i Sverige, besöker Caritas-gruppen de Bröder som sitter ensamma eller på grund av sjukdom inte kan delta i våra glada tidsfördriv med en julgrupp eller jultallrik för en stunds god gemenskap och samtal.
Caritas-gruppen finansieras enbart av gåvor från Sällskapets medlemmar som går direkt tillbaka till Brödernas bästa.

Robert Lorentzon

STÖD CARITASFONDEN

SWISHA valfritt belopp till

123 034 5397

I meddelande anges ”CARITAS”

Kommentera inlägget