Bröder på resande fot

Kansliet är gärna med och samordnar större resesällskap när det gäller anmälan och betalning, då de andra logerna gärna vill ha en samlad anmälan för större grupper. Vid vissa kalas tillämpas regler om maximalt antal besökande. Undertecknad är även med i en samordningsgrupp med kontakt i samtliga loger. Så välkomna att kontakta mig om Ni behöver hjälp.

Kenneth Gustavsson

Kanslichef

Kommentera inlägget