PB I

- kommendörsgraden

Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole hälsar samtlige Bröder av Första och Högre Grader varmt välkomna!

Ytterst på bron, mellan hopp och fruktan står De där ånyo – en vilsen skara Bacchi Riddersmän.
Du, min Broder, inbjudes härmed att i traditionsenliga former pröva Dem efter deras förtjänster.

Kapitelinformation

Klädsel

Kapitlets sponsor