PB 3

- oförgängligt skinande Bröders grad

Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole hälsar samtlige Bröder av Tredje och Högre Grader varmt välkomna!

Vad skillnad är emellan KLARE och BEFALLANDE ÖVERKOMMENDÖRER och OFÖRGÄNGLIGT SKINANDE BRÖDERS färdigheter, vet vi nästan alla svaret på.
Men innan våra nyblivna KOBÖK kan höjas upp till Oförgängligt Skinande Bröder skall de som brukligt först genomgå våra uråldriga ritualers prövningar.

Följ detta drama på plats!

Till kaffet efter middagen finns inte bara möjlighet till avec utan dessutom bjuder Den Bacchanaliska Musiken in till underhållning:

"Så minns vi Svante Thuresson"

Kapitelinformation

Klädsel

Kvällens meny

Måltidsavgiften 490:- skall betalas senast den 14 mars 2022
Glöm inte att ange önskemål om placering liksom eventuella allergier.

Ev. avanmälan kan göras via avbokningslänk i bekräftelsemailet eller till providor.boras@parbricole.se
Icke avanmäld Broder debiteras Sällskapets självkostnad till Restaurangen.

Stort tack till Kalasets sponsor!