PB 7

- KONUNG SVERKERS RIDDARE-BRÖDER

Högst och Högt Upplyste Bröder samt Högst och Högt Erfarne Bröder hälsas välkomna att delta i firandet av Sanningens, Ljusets och Vårens fest i Den Sverkerska Lunden.

Konung Sverkers Riddare-Bröder firas statutmässigt på söndagen Cantate-vilken i år anses infalla just den 8 maj. Bröder Riddare är varmt välkomna att med minnets krans pryda den Konglige Gravvården vid detta verksamhetsårs sista Kapitel

Kapitelinformation

Klädsel

Kvällens meny

Måltidsavgiften 490:- skall betalas senast den 2 maj 2022
Glöm inte att ange önskemål om placering liksom eventuella allergier.

Ev. avanmälan kan göras via avbokningslänk i bekräftelsemailet eller till providor.boras@parbricole.se
Icke avanmäld Broder debiteras Sällskapets självkostnad till Restaurangen.

Stort tack till Kalasets sponsor!