Kapitel och kalas för Överkommendörsgraden gick av stapeln denna gång en fredag för första gången vad i alla fall jag kan minnas.
Till Forum Bricolarum kom det dock inte så många som vanligt, 144 glade Bröder kom dock, inte var de ledsna inte, än så länge, prövningen av de 24 recipienderna hade ju inte påbörjats.

Efter ett antal år med webbadressen boras.parbricole.se, har vi nu gått över till en .org-adress istället.

Providörerna inom Borås Par Bricole bjuder in till öppet förkalas, där alla bröder som vill umgås under lättsamma former är hjärtligt välkomna!

Det har varit en slingrig bana, vår käre Riddareprelats väg till där han är idag. Detta fick ett 75-tal åhörande Bröder samt kärälskeliga höra då Caritas anordnade en föreläsning/intervju med Robert Lorentzon, domprost i Skara stift.