Första Graden

Första Graden är alltid högtidlig och har också ett stort underhållningsvärde. Så även i år, lördagen den 13 oktober, även om det inte som i fjol var installa-tion. Men som sagt, högtidligt med över 300 Bröder varav knappt 50 gäster varav 25 kom från Malmö. Dessutom 16 från Göta och sammanlagt en handfull från Vänersborg, Jönköping och Moderlogen. Alla ville de väl se hur vi valt ut årets NOIWAK-aspiranter.

Då stod de där, 35 i mörkret vand-rande Riddersmän, med viss bävan inför vad kvällen skulle innebära. De fick dock vänta på sina skälvande ben en stund ytterligare, för först var det sedvanligt årsmöte, i år avklarat på 16 minuter. Själva prövningarna gjordes som numera brukligt är selektivt, under den alltid lika skicklige Ceremonimästaren Stefan Enanders ledning. Faddrarna var givetvis också bekymrade för om deras bidrag till att fylla på Brödraskaran i vårt älskade 

Borås Par Bricole skulle lyckas. Men, och kanske inte helt oväntat, kunde O Johan Anderson godta hela församlingen och behänga dem med den gyllene tratten. 

Efter sedvanligt mingel och omduk-ning var det måltidskalas. Älgavisan framfördes även i år av Broder Jens Pe-terson. Lysande! Menyn bestod numera av älgfärsbiffar med tillbehör, även dessa hämtade från skogen.

Tal till Recipienderna framfördes av Dan Bodin, och Recipienderna tackade för sig genom tal av nyantagne Brodern Henrik Höglind. Även gästerna tackade för vad de fått uppleva, detta genom att Broder Bo Alerskans från Malmö fram-förde några ord.

Första Graden avslutas alltid med ett nyskrivet spex, i år hette det ”PHAN-TOM-HEN I PARKHALLEN” med under-titeln ”VI HAR NÅGRA STOLAR ÖVER”. Att det var bra behöver väl inte tilläggas! Missade man detta får man skylla sig själv, det är inte säkert det kommer att ges igen.

Nu ser våra nyantagna NOIWAK med skräckblandad förtjusning fram emot att få kallelse till Grad 2. Och vi andra också!

Kommentera inlägget