Göta Par Bricole GRAD II

Lördagen den 28:e januari 2023 kl. 17 precis håller Göta ParBricole reception för Andra Graden och med efterföljande måltidskalas och underhållning. Anmälan sker genom inbetalning till Bankiro 5736-9100 (400:-) som skall vara PB tillhanda senast 13:e januari 2023. För förfrågningar och önskemål kontakta Provideur Sverker Cassberg på sverker@cassberg.se

Kommentera inlägget