Grad 4

För första gången sedan 2019 kunde Borås Par Bricole genomföra fjärde graden.
Normalt är det den sista arbetsgraden varje verksamhetsår, men nu blev det den första!
Med sedvanligt skådespel och efterföljande högtidligt måltidskalas kunde vi hälsa 32 Durchseende Bröder välkomna. Sammanlagt var det 134 deltagare.
Ett fylligare reportage kommer i KLANG! I slutet på oktober.

Kommentera inlägget