Högtidlig första grad

Första graden är alltid högtidlig och har också ett stort underhållningsvärde. Så även i år, lördagen den 12 oktober. 325 Bröder varav drygt 50 gäster hade infunnit sig, av dessa deltog ett tiotal i det första providörsmötet någonsin, arrangerat av Hans Carlsson och Steinar Eiriksson. Alla, och speciellt gäster, jubelkommendörer och inte minst kvällens sponsorer –  Jens Peterson (Kalsongteatern) och Christian Ekström (Sagateatern), hälsades välkomna av vår Styrande Mästare Göran Olofsson. Därefter var det sedvanligt årsmöte där Styrande Kanslären Claes Palmén redogjorde för resultat- och balansräkning på ett sätt som gjorde att frågor uteblev. Inte konstigt att revisorerna beviljade ansvarsfrihet.

Då stod de där, 26 i mörkret vandrande Bacchi Riddersmän, bävande inför vad kvällen skulle innebära. Själva prövningarna gjordes som numera brukligt är selektivt, under den alltid lika skicklige Ceremonimästaren Dan Bodins ledning. Faddrarna var givetvis också bekymrade för om deras bidrag till att fylla på Brödraskaran i vårt älskade Borås Par Bricole skulle lyckas. Men, och kanske inte helt oväntat, kunde O Johan Anderson godta hela församlingen och behänga dem med den gyllene tratten.

Efter sedvanligt mingel och omdukning var det måltidskalas. Älgavisan framfördes även i år av Broder Jens Peterson. Lysande! Menyn bestod av älgfärsbiffar med tillbehör. Gott och närande efter det hårda vingårdsarbetet.

Spirituellt tal till de Styrande framfördes av CM Dan Bodin, och de Styrande tackade lika fyndigt. Recipienderna tackade för sig genom tal av nyantagne Brodern Jonas Alm. Även gästerna tackade för vad de fått uppleva, detta genom att Broder Roger Pantzar Blomqvist från Jönköping framförde några ord. Och våra gäster fick uppleva vilken regnig stad Borås är, det var ett rejält medaljregn av olika valörer över besökande Bröder.

Den ende boråsaren som medaljerades var ingen mindre än Gustav Engdahl som mycket välförtjänt fick Borås Par Bricoles Arbetsgraders finaste förtjänsttecken; ”De Förgylta Svinen”.

Första graden brukar avslutas med ett nyskrivet spex, men efter kraftansträngningen och succén på Dam-PB hade vi gästspel av Göta PB, som gav ”Varning för Magnus och Brasse”. Tack käre Bröder i Göta! Nu ser våra nyantagna NOIWAK med skräckblandad förtjusning fram emot att få kallelse till Grad 2. Och det gör vi andra också!

/ Claes Persson

Kommentera inlägget