Kalendarium för återstart av Borås Par Bricole

Broder

Mycket pekar på att pandemirestriktioner kommer lättas i närtid.

Vi planerar nu för en uppstart av våra anständiga tidsfördrif i vårt gamla och Lysande Borås Par Bricole.

Skulle situationen återigen förvärras och myndigheternas rekommendationer återgår till striktare förhållningsregler ändras naturligtvis vår planering i enlighet.
Men nu ber vi dig Broder att ladda för klangfyllda kalas enligt nedan kalendarium höst/vinter 2021.

(De Bröder Korsriddare som fått kallelse till Stora Rådet och ännu ej anmält sig är vi tacksamma för anmälan snarast)

Tisdag 15 juni – STORA RÅDET  (kallade Bröder Korsriddare)
Måndag 9 augusti – Prövningsgrad PB X
Lördag 14 augusti – PB X
Lördag 21 augusti – PB XI  (Stockholm)
Lördag 11 september – PB IX
Måndag 27 september – Ämbetsmannakalas (särskild inbjudan)
Lördag 16 oktober – PB 1
Lördag 13 november – PB 6
Måndag 29 november – Talangkalas (särskild inbjudan arr: Theatern)
Lördag 11 december – BARBARA
Tisdag 14 december – RSK (kallade Bröder Riddare av Svarta Korset)

Vi önskar Dig en fin och frisk sommar!
De Styrande

Kommentera inlägget