Inbjudan till Borås Bacchi Förbrödring

Bäste Broder!

Det är med största glädje som vi kan meddela att det bricolistiska ljuset åter skall skina över golfande Bröder uti det ärade sällskapet Borås Par Bricole. Genom våra högst upplysta Styrandes försorg har en kommitté bildats vilken skall främja svingande Bröders möjligheter till bricolistiskt umgänge på och vid sidan av golfbanan.

Härmed bjuds golfande Bröder in till att deltaga i den första upplagan av Borås Bacchi Förbrödring. En lagtävling som skall stärka banden Bröder emellan. Morgonen den 31 augusti 2024 samlas vi på Borås GK för att spela en 3-mannascramble där lagen komponerats av tävlingsledningen.

Intresseanmälan mailas snarast, dock senast den 31 maj, till magnus@norrby-tra.se där Broder Magnus Freed kommer att notera Er önskan om deltagande.

Mer information om upplägget och begäran om bindande anmälan kommer att skickas ut i början av juni.
Vi önskar samtliga Bröder en härlig vår (oavsett ifall det svingas golfklubbor eller ej)!


Med klangfulla hälsningar
Golfsektionen Borås Par Bricole

Kommentera inlägget