Konung Sverkers Riddaregrad 2019

Söndagen den 5:e maj samlades Bröderna för att genomföra Konung Sverkers Riddaregrad, den 2:a Riddaregraden eller den Sjunde graden. 21 Bröder med Sankt Sigfrids Riddaregrad upphöjdes till denna grad på ett som vanligt mycket värdigt och väl genomfört kapitel. Bröder från Göta och Jönköping närvarade och en av recipienderna var en Broder från Göta. 

 

Bröderna från Göta passade på att efter kapitlet hylla vår StM Göran Olofsson med en hälsning från fotbollslaget i väst och förärade honom med en Blåvit tröja. Att hålla på detta lag har varit en för Göran gammal tradition sedan urminnes tider. Vi Boråsare som håller på ett annat lag var dock förstående och stämde in i hyllningen. 

Innan middagen var det traditionsenliga vårsånger framförda av kören som denna gång snubblade lite på orden men reste sig med värdighet och applåderna uteblev inte. Middagen genomfördes med snapssånger med inledning av RCM Torbjörn Sund som lekte med orden på ett mycket fyndigt sätt och applåder fick han förstås för detta. 

När vårkycklingen var förtärd talade RCM till de styrande och berömde dem för att var välutrustade rent intellektuellt och spirituellt och de Styrande var inte sena med att tacka för denna mycket rättvisa hyllning. Styrande Emeriti Åke Anderson talade sedan till våren. 

Tacktalare för recipienderna var Jan-Peter Otteus och RCM talade till recipienderna om den djupare mening som Par Bricole har i sina Riddaregrader.

Måltiden avslutades med Dubbelkvartetten som ackompanjerades av Carl-Gustav Ekström på piano i första numret ”Att angöra en brygga”. Sedan blev de Acapella ”Var är tvålen Broder” och ”Sport, mera sport, bara sport”. 

Måltidskalaset avslutades med Bröder begavs sig hemåt för att nästa år infinna sig till denna grad en fredag. Traditionen med söndagen Cantate är bruten.

Kenneth Gustafsson

Kommentera inlägget