Nationaldag

Vid Nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni blev Den Bacchanaliska Kören
högtidligt uppmärksammad.

Under en blå himmel och i gassande solsken hade massor av människor samlats
i det typiska Boråsvädret för att deltaga i firandet.
Huvudnumret vid tillställningen var självklart stunden då Ordförande och
Första Koralintendenten för Kören Bengt-Olov Engström Heino
och Tony Thornberg till fanfar mottog en Svensk Fana.
Men som utfyllnad av evenemanget hade Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås
förtjänstfullt arrangerat med fler programpunkter. Däribland kunde man se och höra tal
av prominenta företrädare för staden, musik och sång av bl.a. Hemvärnets Musikkår,
barnkör och sångsolister.
För att dessa ”extranummer” skulle nå kvalité som förnöjde den månghövdade publiken
var många PB bröder framträdande i musikkåren. För att ytterligare förstärka värdigheten
i begivenheten framförde vår broder Roger Sandström skön solosång.
Ja visst kan Calmucherna i vår stad skatta sig lyckliga över att vi i det Lysande Sällskapet
då och då lyckliggör dem med framträdande utanför våra murar.
Text Hans Berglund
Foto Bo Johansson
 

Kommentera inlägget