Par Bricole Jönköping – PBVII

Jönköpings Par Bricole inbjuder till Sjunde Graden i Alvastra Klosterruin den 20:e maj. Ett mycket annorlunda och finstämt kapitel i historisk miljö. Det kommer att finnas ett begränsat antal platser för Bröderna i Borås. Anmälan och betalning skall ske via Kansliet i Borås och undertecknad är kontaktman och den man skall anmäla sig till. Turordning enligt principen ”först till kvarn” gäller, så anmäl Dig snarast om Du vill åka med. Anmälan skall göras till kansliets e-postadress kansliet.boras@parbricole.org och kansliet tillhanda senast 2:a maj. För mer information kontakta undertecknad.

Kenneth Gustavsson

Kommentera inlägget