PB 2 och Installation 2023

Vid ett mycket högtidligt kalas i Parkhallen, med omkring 370 bröder från Borås samt från Moderloge och systerloger runt om i landet installerades nya Styrande i Sällskapet Borås Par Bricole. Som ny Styrande Mästare installerades Hans Berglund och som ny Deputerad Styrande Mästare installerades Roger Carlsson. Samtidigt tackades avgående Styrande Måstare Göran Olofsson efter sina 12 år i ämbetet.

Nytillträdd DStM Roger Carlsson, StK Claes Palmén, avgående StM Göran Olofsson och nyinstallerad StM Hans Berglund.

Detta var bara ett axplock av vad sig tilldrog under aftonen. Ett fylligare reportage kommer i tidningen KLANG! i slutet av mars.

Claes Persson

Kommentera inlägget