Sammanträden
i Borås Par Bricole

PBX Nr **** (10:e graden)

Datum: 14 september, 2024
Tid: 16:00

PB I (1:a graden)

Datum: 19 oktober, 2024
Tid: 17:00