Sammanträden
i Borås Par Bricole

PB I (1:a graden)

Datum: 15 oktober, 2022

PBVI Nr * (6:e Graden)

Datum: 12 november, 2022

Barbaradagen

Datum: 3 december, 2022