Sammanträden
i Borås Par Bricole

PB IV (4:e graden)

Datum: 27 augusti, 2022
Tid: 00:00 - 00:00

Dam-PB

Datum: 10 september, 2022
Tid: 00:00 - 00:00

PB I (1:a graden)

Datum: 15 oktober, 2022
Tid: 00:00 - 00:00

Barbaradagen

Datum: 3 december, 2022
Tid: 00:00 - 00:00