Sammanträden
i Borås Par Bricole

PBIII (3:e Graden)

Datum: 25 februari, 2023

PB IV (4:e graden)

Datum: 25 mars, 2023

PB VII (7:e graden)

Datum: 7 maj, 2023

Stora Rådet

Datum: 8 maj, 2023

PB IX (9:e graden)

Datum: 16 september, 2023

PB I (1:a graden)

Datum: 14 oktober, 2023

PBVI Nr * (6:e Graden)

Datum: 11 november, 2023

Barbaradagen

Datum: 9 december, 2023