Sammanträden
i Borås Par Bricole

PB IV (4:e graden)

Datum: 23 mars, 2024
Tid: 17:00

PB VII (7:e graden)

Datum: 21 april, 2024
Tid: 17:00

Stora Rådet

Datum: 22 april, 2024
Tid: 18:00

PBX Nr **** (10:e graden)

Datum: 14 september, 2024
Tid: 16:00

PB I (1:a graden)

Datum: 19 oktober, 2024
Tid: 17:00