Sjätte Graden

Sjätte Graden – Minneshögtid för våra bortgångna Bröder

Lördagen den 16:e november träffades Bröderna och anhöriga för att fira minnet över de Bröder som lämnat oss. Kyrkan var som vanligt välfylld även med besökare utom ordenssällskapet. Då det var ett Riddareprelatmöte under denna helg fylldes altaret med inte mindre än sex Riddareprelater.

Riddareprelat Peter Bratthammars ord ”Var inte rädd” skänkte hopp inför en framtid vi inte vet något om. Därefter tändes ljus för våra bortgångna Bröder som vi mindes med tacksamhet för vad de gjort för sällskapet.  Detta tillsammans med solosång och körsång som värmde sinnet och själen och avslutningen med Pilgrimskören ur Tannhäuser fick nästan kyrktaket att lyfta.

I Forum Bricolarum fortsatte sedan vi Bröder med ritualenligt kapitel och reception av 17 Bröder som antogs till denna grad.

Efter kyrka och kapitel var det nu dags för en traditionsenlig Gåsamiddag. Denna gång lite annorlunda, ingen snaps men väl sherry till svartsoppen, högättad gås och som kronan på verket serverades äppelkaka med vaniljssås. Trenne små gåsavisor samt sången om Mårten Gås ersatte snapsvisorna. Kan de vara så att ny tradition nu skapats?

Under middagen firades även RS Håkan Bjurén som denna dag fyllde 50 år. Födelsedagen som han valde att fira tillsammans med Bröder på detta kapitel, en i verkligt sann Broder.

Efter middagen talade RCM Torbjörn Sund till recipienderna och minneshögtiden gjorde sig åter påmind med orden ”En dag skall vi dö – alla andra dagar skall vi leva”. Recipiend Christer Södeliden tackade för graden och den ynnesten det innebar att få vara en Broder Par Bricole.

Kvällen avslutades med musikunderhållning. Andreas Johansson, Erik Hjert och David Wagiström framförde flera minnesvärda stycken av Simon & Garfunkel. Deras stämmor och gitarrspel fyllde salen till alla Bröders glädje och som om inte det var nog avslutades det hela med ”El Condor Pasa” med resterande av musiker och sångare.

Efter en lång dags färd mot natt begav sig Bröderna nu ute i novembermörkret och hemåt till en varm säng, eller kanske blev det ”Nachspiel”, detta förtäljer dock inte denna historia.

2 RO Kenneth Gustavsson

Kommentera inlägget