Stora Rådet 2019

Måndagen den 15:e april sammaträdde Stora Rådet som består av Sällskapets RGK och RSK. Denna gång var det ett 60-tal Bröder som samlades i Forum Bricolarum för att få information om tillståndet i Sällskapet, såväl pekuniärt som andligt. De styrande informerade om Sällskapets ekonomi som inte är så omfångsrik men stabil. Så Vi Bröder kan fortsatt känna oss trygga att den Kalmuckiska Fogden inte bultar på våra portar. Vidare fick vi höra att den Sjunde Graden som sedan många år avhållits en söndag, så nära söndagen Cantate som möjligt, och i år faktiskt exakt på denna dag, nästa år 2020 kommer att avhållas en fredag.

Efter traditionsenlig fotografering var det dags för måltidskalas under rituella former. Denna gång var ritualen, om vilken jag naturligtvis inte kan berätta om, lite annorlunda med snapsvisorna invävda i texten. Man kan säga att det vara så nära en dubbelgök som Ceremonimästare Torbjörn Sund kommer.

Efter måltiden blev det underhållning som Lars Sjögren och Fredrik Berg stod för. Vi fick höra ”Mrs. Robinsson” av Simon & Garfunkel, ”Bara Du & jag” av Bo Kaspers Orkester och en känslosam visa av Jens Hult ”Precis som Du vill”. Applåderna var naturligtvis uppriktiga och rikliga.

StM Göran Olofsson tackade för underhållningen och Bröderna begavs sig hemåt, både nöjda och mätta.

Kenneth Gustavsson

Kommentera inlägget