Anmälan
Recipiender

Bäste Recipiend – nu är anmälan till gradgivning för PB1 öppen!

Du, Bäste Broder, har fått kallelse till de prövningar som som väntar inför nästa grad inom Par Bricole. Viktigt är förstås att du lämnar besked om du tänker närvara vid Gradgivning och efterföljande Måltidskalas.

Anmälan sker genom att trycka på länken här intill och betala Gradens avgift och för måltiden. Övrig information finns i den kallelse Du har emottagit.