Andra Graden

Lördagen den 20:e januari hölls Andra Graden, och ett sådant kalas det blev. Förutom att De Styrande glänste, så var glansen fullbordad genom StM Emeriti Göran Olofssons närvaro, gott att se. Andra Graden med prövning av de från förra året antagna Bröderna var en fröjd. Kören och musiken hade samlats i stor skara och enligt inbjudan blev det ”Den Bacchanaliska Kören ger: Dansbandsmusik med Tonyz”. Det svängde rejält i hela salen till bl.a. ”Gösta Gigolo”.

En mer fullödig beskrivning av denna kväll kommer i nästa KLANG.

Kenneth Gustavsson

Kommentera inlägget