Fjärde Graden

Lördagen den 23:e mars gavs den avslutande Arbetsgraden, stämningsfullt och manande till eftertanke, 190 Bröder deltog.

Två nykomlingar i viceintendenteras krets, Jens och Oscar Eliasson, Härolden Ralph Harlid och Kevin Hanson hade dessutom förtjänstfullt bidragit till denna den Fjärde gradens förhöjande, så väl att de blev belönade med Candélaskölden.

Ett längre reportage kommer i nästa KLANG!

Kenneth Gustavsson

Kommentera inlägget