OIC

Lördagen den 23:e mars innan Fjärde Graden hade OIC, Ordens Informations Collegium, riksmöte. Nästan alla loger var närvarande och diskuterade hur informationsutbyte skall ske mellan logerna. Bla. diskuterades den nya gemensamma kalendern som skall vara till nytta då Bröder i olika loger vill besöka varandra.

Kommentera inlägget