Lördagen den 23:e mars gavs den avslutande Arbetsgraden, stämningsfullt och manande till eftertanke, 190 Bröder deltog. Två nykomlingar i viceintendenteras krets, Jens och Oscar Eliasson, Härolden Ralph Harlid och Kevin Hanson hade dessutom förtjänstfullt bidragit till denna den Fjärde gradens förhöjande, så väl att de blev belönade med Candélaskölden. Ett

Lördagen den 23:e mars innan Fjärde Graden hade OIC, Ordens Informations Collegium, riksmöte. Nästan alla loger var närvarande och diskuterade hur informationsutbyte skall ske mellan logerna. Bla. diskuterades den nya gemensamma kalendern som skall vara till nytta då Bröder i olika loger vill besöka varandra.

Broder Bertil Myhrberg kommer av avgå under året efter många förtjänstfulla år på Kansliet, Tack Broder. Kansliet har två nya kanslister, Bröderna Håkan Rönnqvist och Esko Jensholm, som hälsas välkomna.

I dag var vi några glada Bröder som kuverterade tidningen, vilket innebär att den snart finns hos Dig. Medskickat är även information från Caritas, läs och begrunda, och låt Människokärleken flöda.